Contact OMV Group
nl en
Logout
OMV Websites
Sluiten

REMIT

De Verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency – REMIT), werd in 2011 door het Europees Parlement en de Europese Raad uitgevaardigd met onmiddellijk rechtsgevolg voor de EU-lidstaten.

REMIT heeft als doel de transparantie en stabiliteit in de Europese energiemarkten te vergroten. Handelen met voorkennis en manipulatie van de markt zijn twee gebieden die met name moeten worden bestreden. De EU-autoriteit ACER is verantwoordelijk voor het toezicht op en de regulering van de energiemarkten in overeenstemming met REMIT.

OMV GAS biedt klanten en partners de belangrijkste informatie, nieuws en gerelateerde links om hen te helpen zich voor te bereiden op de REMIT-rapportage.

In overeenstemming met uitvoeringshandelingen is de REMIT-rapportage met ingang van 7 oktober 2015 verplicht voor standaardcontracten die op een georganiseerde markt (Organised Market Place – OMP) worden afgesloten en met ingang van 7 april 2016 voor niet-standaardcontracten op EU-niveau.

Op 18 december 2014 werd de REMIT-uitvoeringsverordening EU 1348/2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening is op 7 januari 2015 in werking getreden.

De lijst met standaardcontracten en OMP's (Organised Market Places) is sinds 17 maart 2015 beschikbaar op de ACER-homepage en wordt regelmatig bijgewerkt.

ACER-codes worden ook al toegekend aan deelnemers in de groothandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas en kunnen ook worden bekeken op de ACER-homepage (op voorwaarde dat u als REMITmarktdeelnemer geregistreerd staat bij de respectieve nationale instanties).

Op 17 maart 2015 heeft ACER de REMIT FAQ's gepubliceerd. Deze vragen en andere documenten die door ACER worden gepubliceerd, kunnen via de ACER-homepage bekeken worden.

Op 21 januari 2015 werd de Energy Wholesale Data Ordinance (EGHD-VO) uitgevaardigd en deze werd vervolgens op 28 januari 2015 gepubliceerd in het Oostenrijks staatsblad (BGBl I. II nr. 13/2015). Bedrijven met een hoofdkantoor in Oostenrijk moeten zich registreren bij E-Control als marktdeelnemer onder REMIT. De volgende rapportageverplichtingen en deadlines moeten in acht worden genomen:

  • Standaardcontracten moeten door de marktplaatsen per 1 mei 2015 aan E-Control worden gemeld.
  • Niet-standaard contracten moeten door de marktdeelnemers per 1 oktober 2015 aan E-Control worden gemeld.
  • Verwijzing EGHD-VO

Bedrijven met een hoofdkantoor in Oostenrijk kunnen zich ook bij E-Control aanmelden als deelnemer in de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas onder REMIT en krijgen vervolgens een ACER-code toegekend.

6 maart 2015 markeerde het begin van het REMIT-registratieproces via het Duits federaal agentschap voor netwerken (Bundesnetzagentur) voor marktdeelnemers in de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

Belangrijk: de hier verstrekte informatie is een indicatief overzicht dat bedoeld is om onze contractpartners te helpen een beter inzicht te krijgen in onderwerpen die verband houden met REMIT.

Bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland die transacties uitvoeren die onder de verplichte REMIT-rapportage vallen, moeten zich registreren bij de Autoriteit Consument & Markt als marktdeelnemer onder REMIT:

Verwijzing naar Autoriteit Consument & Markt REMIT-registratie (https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/de-energiemarkt/remit/registreren-voor-remit

OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V. staat geregistreerd onder de ACER-code A0013354L.NL.

Bedrijven met een hoofdkantoor in België die transacties uitvoeren die onder de verplichte REMIT-rapportage vallen, moeten zich registreren bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas onder REMIT:

Verwijzing naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
REMIT-registratie (https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/remit/registratie-van-een-marktdeelnemer

OMV Gas Marketing & Trading Belgium staat geregistreerd onder de ACER-code  A0015979L.BE.

Bedrijven met een hoofdkantoor in Hongarije die transacties uitvoeren die onder de verplichte REMIT-rapportage vallen, moeten zich registreren bij Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal onder REMIT:

Verwijzing naar Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal REMIT registratie (http://www.mekh.hu/beginning-of-ceremp-registration-on-7-january-2015

OMV Gas Marketing & Trading Hungária Kft staat geregistreerd onder de ACER-code A0003622B.HU. 

De publicatievereisten van OMV Gas & Marketing GmbH zijn in overeenstemming met REMIT (Verordening (EU) nr. 1227/2011)

OMV GAS & Marketing GmbH en haar dochterondernemingen publiceren ad-hocnieuws op CEGH REMIT website (https://www.gashub.at/remit/postings.xhtml) om marktdeelnemers te voorzien van wat wordt beschouwd als "insiderinformatie", evenals informatie over geplande en ongeplande stilstandtijden van hun systemen. De informatie wordt gepubliceerd in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in Verordening: