Contact OMV Group
nl en
OMV Websites
Sluiten

REMIT

De Verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency – REMIT), werd in 2011 door het Europees Parlement en de Europese Raad uitgevaardigd met onmiddellijk rechtsgevolg voor de EU-lidstaten.

REMIT heeft als doel de transparantie en stabiliteit in de Europese energiemarkten te vergroten. Handelen met voorkennis en manipulatie van de markt zijn twee gebieden die met name moeten worden bestreden. De EU-autoriteit ACER is verantwoordelijk voor het toezicht op en de regulering van de energiemarkten in overeenstemming met REMIT.

OMV GAS biedt klanten en partners de belangrijkste informatie, nieuws en gerelateerde links om hen te helpen zich voor te bereiden op de REMIT-rapportage.

In overeenstemming met uitvoeringshandelingen is de REMIT-rapportage met ingang van 7 oktober 2015 verplicht voor standaardcontracten die op een georganiseerde markt (Organised Market Place – OMP) worden afgesloten en met ingang van 7 april 2016 voor niet-standaardcontracten op EU-niveau.

Op 18 december 2014 werd de REMIT-uitvoeringsverordening EU 1348/2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening is op 7 januari 2015 in werking getreden.

De lijst met standaardcontracten en OMP's (Organised Market Places) is sinds 17 maart 2015 beschikbaar op de ACER-homepage en wordt regelmatig bijgewerkt.

  • Verwijzing standaardcontracten
  • Verwijzing Organised Market Places

ACER-codes worden ook al toegekend aan deelnemers in de groothandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas en kunnen ook worden bekeken op de ACER-homepage (op voorwaarde dat u als REMITmarktdeelnemer geregistreerd staat bij de respectieve nationale instanties).

  • Verwijzing ACER-code

Op 17 maart 2015 heeft ACER de REMIT FAQ's gepubliceerd. Deze vragen en andere documenten die door ACER worden gepubliceerd, kunnen via de ACER-homepage bekeken worden.

  • Verwijzing naar aanvullende REMIT-informatie gepubliceerd door ACER

Op 21 januari 2015 werd de Energy Wholesale Data Ordinance (EGHD-VO) uitgevaardigd en deze werd vervolgens op 28 januari 2015 gepubliceerd in het Oostenrijks staatsblad (BGBl I. II nr. 13/2015). Bedrijven met een hoofdkantoor in Oostenrijk moeten zich registreren bij E-Control als marktdeelnemer onder REMIT. De volgende rapportageverplichtingen en deadlines moeten in acht worden genomen:

  • Standaardcontracten moeten door de marktplaatsen per 1 mei 2015 aan E-Control worden gemeld.
  • Niet-standaard contracten moeten door de marktdeelnemers per 1 oktober 2015 aan E-Control worden gemeld.
  • Verwijzing EGHD-VO

Bedrijven met een hoofdkantoor in Oostenrijk kunnen zich ook bij E-Control aanmelden als deelnemer in de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas onder REMIT en krijgen vervolgens een ACER-code toegekend.

  • Verwijzing E-Control REMIT-registratie

6 maart 2015 markeerde het begin van het REMIT-registratieproces via het Duits federaal agentschap voor netwerken (Bundesnetzagentur) voor marktdeelnemers in de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

  • Verwijzing Bundesnetzagentur REMIT-registratie

Belangrijk: de hier verstrekte informatie is een indicatief overzicht dat bedoeld is om onze contractpartners te helpen een beter inzicht te krijgen in onderwerpen die verband houden met REMIT.

De publicatievereisten van OMV Gas & Marketing GmbH zijn in overeenstemming met REMIT (Verordening (EU) nr. 1227/2011)

OMV GAS & Marketing GmbH en haar dochterondernemingen publiceren ad-hocnieuws op CEGH REMIT website (https://www.gashub.at/remit/postings.xhtml) om marktdeelnemers te voorzien van wat wordt beschouwd als "insiderinformatie", evenals informatie over geplande en ongeplande stilstandtijden van hun systemen. De informatie wordt gepubliceerd in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in Verordening: